duminică, 16 februarie 2014

Timpul

- O zi profetică = un an literal – Num. 14:34; Ezech. 4:5-6
- Fiare = Împărăţii, împăraţi, imperii – Dan. 7:17, Apoc. 17:12
- Coarne = Împărăţii, împăraţi, domnitori – Daniel 7:24
- Ape = Mulţimi, naţiuni, locuri populate – Daniel 8:3; Apoc. 17:15
- Furtună, inundaţii = Război sau năvăliri – Daniel 11:22,40
- Pământ = Zone nelocuite sau neexplorate – Apoc. 12:6; 13:11
- Stele = Îngeri (buni sau răi) – Jud. 5:20; Dan. 8:10, Apoc. 12:4
- Femeia în alb = Biserica adevărată, adevărată – Apoc. 12:6-7
- Femeia în stacojiu = Babilonul, amestec de religii false – Apoc. 17:3-6,18

Niciun comentariu: