vineri, 14 februarie 2014

Rapirea si Ziua Domnului

La versetele doi si trei din capitolul 5 a primei sale epistole catre Tesaloniceni apostolul Pavel scrie:

„Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: ,,Pace şi linişte!” atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.”

Se pare că Ziua Domnului va veni ca un mare prapad peste locuitorii pămantului. La Amos 5:18-19 Domnul Dumnezeu spune asa despre Ziua Domnului:

,Vai de cei ce doresc ,ziua Domnului!” Ce aşteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric şi nu lumină. Veţi fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, pe care-l întâlneşte un urs, şi care, când ajunge acasă, îşi reazemă mâna pe zid, şi-l muşcă un şarpe!”.

Pentru credinciosi ziua aceasta nu va veni ca un hot noaptea:

„Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.” (1 Tesaloniceni 5:4)

Biblia scrie despre Biserica ca este Mireasa Domnului Isus si este Ierusalimul ceresc (Apocalipsa 21:9-11, Efeseni 5:29-32)

In ce priveşte a doua venire a Domnului Isus, se pare ca multi confunda doua evenimente diferite: ma refer la a doua venire a Domnului Isus si Ziua Domnului.

Rapirea Bisericii si a doua venire a Domnului Isus sunt evenimente diferite. Cand Domnul Isus va veni sa-si ia Biserica, inainte ca Dumnezeu sa-si verse mania Sa peste pamant, Domnul Isus Isi va lua Biserica la cer, fara să coboare pe pământ. A doua venire a Domnului Isus pe pământ este descrisă în Apocalipsa capitolele 19-20. El va veni a doua oară pe pământ, după ce Dumnezeu Îşi va vărsa mânia peste locuitorii pământului care nu au ascultat de Evanghelia Domnului Isus. Şi va veni însoţit de Biserică, va birui pe Antihrist şi prorocul mincinos şi va împărăţi, împreună cu Biserica, timp de 1000 de ani aici pe pământ pentru ca să se împlinească Scripturile cu privire la poporul Israel. Dar acesta nu este subiectul nostru. Acum vreau doar să vedem ce scriu Scripturile despre Răpirea Bisericii şi Ziua Domnului ca să putem face diferenţă între aceste două evenimente.

Niciun comentariu: